Psychologie & Paarden

De mogelijkheden voor psychologische hulpverlening zijn breed. Door middel van een intakegesprek bekijken wij wat je hulpvraag is en met welke methode deze het best te bereiken is.

In de meeste gevallen proberen wij om de paarden in te zetten als co-therapeut. Maar soms zullen wij ook eerst beginnen met andere methoden zoals cognitieve gedragstherapie (anders leren denken) of EMDR (als je iets heel naars meegemaakt hebt kan dit de herinneringen minder heftig maken). We bespreken dit uiteraard samen aan de hand van jouw verhaal.

De inzet van paarden bij de sessies:

De paarden kunnen als co-therapeut voor veel verschillende dingen worden ingezet.

Paarden communiceren non-verbaal (zonder woorden), met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, zo reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kunnen wij de reacties van het paard vertalen naar jou toe. Dit zorgt voor nieuwe inzichten in waar de problemen mee te maken kunnen hebben.

Het belangrijkste effect van de inzet van paarden bij een behandeling op mensen kun je onderverdelen in twee delen:

  1. Je kan even niet zo hard nadenken met een los paard in de bak, waardoor teveel in je hoofd zitten niet mogelijk is.
  2. Het paard reageert op je gevoel en uitstraling en kan ook jou gevoel overnemen waardoor jij daarmee meer inzicht krijgt in je eigen gevoelens.

Doordat wij zo hard kunnen denken zijn we in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je een gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een gevoel bij jou ‘dwars’ zit en reageert hier op.

Doordat via het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact anders dan bijvoorbeeld bij mij als psycholoog aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van mij, zorgt ervoor dat je denken en voelen meer in balans komen. Zodra het paard merkt dat er samenwerking is tussen hoofd en hart, kan het ontspannen bij je komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij meer jezelf bent. Voor veel mensen is dit positief confronterend om mee te maken.

Bij de Paardenkamer werken we samen om iedereen een passend hulpverleningstraject te kunnen bieden.

Meer weten, informatie?

Stuur dan een e-mail of bel met ons