Dingen die belangrijk zijn om te weten

Hoe werken wij?

Wanneer jij als ouder je kind wil aanmelden bij de Paardenkamer zijn er een aantal dingen die goed zijn om te weten over onze werkwijze.
Als jij je kind bij ons hebt aangemeld, nemen we zo snel mogelijk contact op. We bespreken dan of wij de hulpvraag kunnen beantwoorden en of je kind, of jijzelf, bij ons op de goede plek is. Mocht dit niet zo zijn, dan denken we graag met je mee waar je eventueel wel terecht zou kunnen.

We starten bij aanvang van het traject met een intakegesprek om kennis te maken, om samen zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er speelt en wat voor hulp er precies nodig is. Ook geven we uitleg over onze werkwijze en de praktische zaken. De focus ligt op de zorgen en klachten (je komt immers niet zomaar) maar net zo goed op sterke kanten en dat wat goed gaat, daar kunnen we mooi gebruik van maken.  Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van het kind maken we apart kennis met ouders en kinderen, zodat beiden hun verhaal kunnen doen. Wel is er indien nodig een gezamenlijk adviesgesprek om goed af te stemmen op welke gebieden de behandeling wordt ingezet.
Aan het eind van het intakegesprek (duur: ±60 min) doen we vaak een globaal voorstel. Dat kan bestaan uit verder onderzoek om de klachten beter te begrijpen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van baby tot nu in kaart te brengen (ontwikkelingsanamnese), maar soms doen we gelijk een behandelvoorstel. Uiteraard mag je daar gerust even over nadenken. Soms vinden we het ook handig om eerst nog met een collega te overleggen voor we een behandelvoorstel doen.

We vinden het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je behandelaar. We proberen hier ook bij het matchen rekening mee te houden. Je veilig en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op het uiteindelijke resultaat van jouw behandeling.
Na de intake en het eventuele (psychologisch of psychiatrisch) onderzoek, stellen we in overleg met jou een behandelplan op. In dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier waarop we de doelen willen bereiken en de verwachte duur van de behandeling.

Behandeling bij de Paardenkamer vind voor het grootste deel buiten bij de paarden plaats. Het is dus handig om hier rekening mee te houden met je kleding en schoenen. Beter te warm dan te koud.

Het is van tevoren altijd moeilijk te voorspellen hoe de paarden zich gedragen, dit mag je dus komen ervaren bij ons. Je doet opdrachten met de paarden of praat onder het borstelen samen met je behandelaar over dingen die je lastig of moeilijk vindt. Of die je de afgelopen periode hebt meegemaakt.
Aanvullend kan de behandeling ook bestaan uit cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness, oplossingsgerichte therapie, schrijftherapie, ouderbegeleiding, of bv. gezinsgesprekken.

Een therapiesessie duurt doorgaans 60 min. In de sessies gebeurt van alles: praten, nadenken, uitgedaagd worden, gecombineerd met spel, tekenen, een rollenspel, buiten bij de paarden zijn. Je krijgt ook vaak een opdracht mee, voor buiten de sessies, en soms gebruiken we een app. We stemmen zoveel mogelijk met belangrijke naasten af, als zij er niet bij zijn. En we evalueren de doelen regelmatig samen met jullie.

Bij de Paardenkamer werken jeugd professionals waaronder GZ psychologen, basispsycholoog, orthopedagoog en/of ambulant gezinsbegeleider nauw samen om aan ieder kind een passend hulpverleningstraject te bieden. De hulpverleners zijn opgeleid voor de zorg die ze jouw kind bieden. De hulpverleners zijn aangesloten bij het SKJ of BIG register. Een van de vereisten van deze registers is dat we door middel van bijscholing op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de zorg. We werken volgens de wet en regelgeving die van toepassing is in de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen.

Na afloop van de behandeling sturen wij een bericht van het stoppen van je traject naar uw verwijzer en huisarts. Mocht je hier bezwaar tegen hebben kun je dat aangeven aan je behandelaar en dit bespreken.

Vergoeding

De Paardenkamer is gecontracteerd bij de volgende gemeenten: Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest.

Wanneer je kind is ingeschreven in één van bovenstaande gemeenten komt hij of zij in aanmerking voor vergoeding van de behandeling door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig of een beschikking van de gemeente. Er geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen eigen bijdrage. Ook het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Wil je bij ons in behandeling komen na je 18e verjaardag? Dat kan! Je kunt contact met ons opnemen om navraag te doen over de vergoeding want dit verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts. Je moet altijd zelf je eigen risico betalen (dit jaar >385 euro).

Aanmeldingen uit de gemeenten Schagen en Den Helder kunnen niet aangenomen worden. Mocht je in deze gemeente wonen en hulp nodig hebben kun je je tot de gemeente wenden.

Afspraak afzeggen

Een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dit kan via telefoonnummer 06-49923656, je kunt ook de voicemail inspreken. Ook kun je mailen naar het directe mailadres van de behandelaar van je kind.

Bij niet tijdig annuleren kunnen wij de kosten niet declareren bij de gemeente. Wij zijn dan helaas genoodzaakt een bedrag van 120 euro bij je in rekening te brengen.

Wachttijden

Wij proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van onze wachttijden. Dat is soms lastig omdat niet ieder traject zich makkelijk laat voorspellen qua lengte en we graag zorg op maat leveren.
Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan heb je altijd de vrijheid een andere zorgaanbieder aan te schrijven.

Wij melden onze wachttijden via de beschikbaarheidswijzer in onze regio.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over je traject bij de Paardenkamer?

We willen natuurlijk graag dat je tevreden bent over je traject bij onze praktijk. We proberen altijd in gesprek te blijven en ons doel is om alle betrokken partijen een positieve ervaring te geven. We kunnen ons echter ook voorstellen dat er situaties zijn waarin je mogelijk niet tevreden bent en dit graag kenbaar wil maken.

Wanneer je ontevreden bent is het in eerste instantie vaak het fijnst dit direct met de betrokken hulpverlener te bespreken en te proberen samen tot een, voor iedereen passende, oplossing te komen. Als je het prettig vindt kun je altijd iemand meenemen ter ondersteuning hierbij.

Als we er samen niet uitkomen kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NvGZp die samen met jou streeft naar een passende oplossing. De klachtencommissie van de NvGZp is een onafhankelijk functionerende commissie.
Je kunt mailen naar klachten@nvgzp.nl. Ook kun je kijken op de website van de NvGZP.

Klachtenregeling

NB.

Via onze website proberen wij je zo goed mogelijk te informeren over onze aanmeldingsprocedure en overige informatie die voor jouw belangrijk kan zijn. Uiteraard zijn wij ons er van bewust dat er mogelijk zaken kunnen ontbreken. Mocht dit het geval zijn vragen wij je ons hierop te attenderen zodat wij de website kunnen aanvullen.