Onderzoek

Psychologisch onderzoek

Soms helpt het om de ontwikkeling van een kind te onderzoeken, om te begrijpen wat er aan de hand is. Een zorgvuldig onderzoek op maat, gericht op de situatie van het kind, kan dan richting geven aan praktische adviezen. Het gaat ons niet om labels of diagnoses, maar wel: wat helpt dit specifieke kind, in deze situatie, om verder te komen?

Onderzoek (ook wel psychodiagnostiek genoemd) kan bijvoorbeeld worden ingezet bij concentratieproblemen, druk gedrag, sociale problemen, of worstelingen met boosheid en angst.

Als er een vermoeden bestaat van een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of een autisme spectrum stoornis, dan kun je bij ons terecht voor een professionele inschatting van wat er speelt, hoe ernstig de problemen zijn en wat eventuele diagnostiek kan opleveren.

Tot de mogelijkheden behoren een ontwikkelingsanamnese, sociaal emotioneel onderzoek, intelligentie en neuropsychologisch onderzoek, schoolobservatie en spelobservatie. We kunnen samen kijken wat het beste past bij jullie hulpvraag.

We zetten onderzoek liefst trapsgewijs in. Dat wil zeggen dat we in eerste instantie screenend onderzoek doen, om te bekijken of er aanleiding is om breder onderzoek te doen. Op deze manier doen we alleen wat écht nodig is en belasten we kinderen niet met onnodige onderzoeken. Breder onderzoek geeft ruimte om een aantal specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden. In sommige situaties is het voldoende om een inschatting te maken van de intelligentie, bv. als klachten verklaard worden vanuit een opvallend hoge of juiste lagere intelligentie.

We houden altijd onze blik breed en dynamisch; dus ook al is er bv. het vermoeden van een bepaalde diagnose, houden we altijd alternatieve verklaringen open, tot ook daar uitsluitsel over is.

Voor testdiagnostiek werkt de Paardenkamer samen met daartoe gespecialiseerde GZ psychologen die we betrekken indien nodig.