Behandeling

Behandeling

We kunnen verschillende behandelvormen bieden en combineren, denk aan cognitieve gedragstherapie, EMDR, aandachtgerichte cognitieve therapie (mindfulness), interpersoonlijke psychotherapie en oplossingsgerichte therapie. Bij al deze vormen van therapie integreren we onze aanpak/samenwerking met de paarden. Hieronder volgt achtergrondinformatie over enkele van deze behandelvormen.

Equitherapie

Therapie met paarden is nog weinig over onderzocht helaas. Wij integreren onze ervaring met de huidige evidence based therapievormen en gebruiken de paarden vaak als co-therapeut. Ook kun je het een beetje vergelijken met psychomotorische therapie.
Door de omgang en de oefeningen met de paarden leren kinderen direct wat hun gedrag voor effect heeft op hun omgeving.
Paarden communiceren non-verbaal (zonder woorden), met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, zo reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kunnen wij de reacties van het paard vertalen naar jou toe. Dit zorgt voor nieuwe inzichten in waar de problemen mee te maken kunnen hebben.

Het belangrijkste effect van de inzet van paarden bij een behandeling op mensen kun je onderverdelen in twee delen:

  • Je kan even niet zo hard nadenken met een paard in de buurt, waardoor teveel in je hoofd zitten niet mogelijk is.
  • Het paard reageert op je gevoel en uitstraling en kan ook jouw gevoel overnemen waardoor jij daarmee meer inzicht krijgt in je eigen gevoelens.

Doordat wij zo hard kunnen denken zijn we in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je een gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een gevoel bij jou ‘dwars’ zit en reageert hier op.

Doordat via het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact anders dan bijvoorbeeld bij een hulpverlener aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van onze behandelaren, zorgt ervoor dat je denken en voelen meer in balans komen. Zodra het paard merkt dat er samenwerking is tussen hoofd en hart, kan het ontspannen bij je komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij meer jezelf bent. Voor veel mensen is dit positief confronterend om mee te maken.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een duur woord voor voorlichting, informatie en advies over wat er aan de hand is en wat zou kunnen helpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat vaak meer inzicht en begrip.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Van alle soorten psychotherapie is de werking van CGT wetenschappelijk het meest aangetoond. In deze vorm van therapie ligt de focus op het verband tussen de manier waarop je denkt, hoe je je voelt en wat je doet. Kinderen en jongeren die bijvoorbeeld piekeren, gestresst of angstig zijn hebben vaak een bepaalde manier van denken die hen niet verder helpt. Ze verwachten bv. dat er dingen verkeerd gaan, maken zich overmatig zorgen om wat anderen van hen denken, piekeren over wat er gebeurd is of nog mis zou kunnen gaan, blazen kleine dingen tot grote problemen op etc. Deze manieren van denken vergroten de kans op een waardeloos, somber, angstig, verdrietig en/of ongelukkig gevoel. Vanuit dat gevoel, kunnen ze vervolgens lastige dingen gaan vermijden, geen hulp meer vragen in de klas, niet meer spelen/chillen met vrienden etc. Dat houdt de cirkel in stand.

Bij CGT kunnen we insteken op het veranderen van gedachten en opvattingen (cognities) of gedrag, om te zorgen dat je je beter gaat voelen. Je ontdekt dat er een verband is tussen wat je denkt, voelt en doet en dat je gedachten en voorspellingen niet altijd kloppen. Je oefent met andere manieren van denken en doen en krijgt hernieuwd zelfvertrouwen door te oefenen met lastige situaties en problemen te overwinnen.

Schematherapie

Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met vastzittende patronen of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

Ouderbegeleiding

Elke ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding. Zeker als er zorgen zijn en een kind in behandeling is, kan het fijn zijn ook als ouder ondersteund te worden. Om handvatten te krijgen op maat voor jullie gezin, voor een benadering die past bij jullie kind. We focussen op praktische oplossingen, zodat je zo snel mogelijk zelf de tools in handen hebt om met vertrouwen verder te kunnen.

Gezinsgesprekken / systeemtherapie

Soms is het handig om een of meer gezinsgesprekken te voeren met hulp van een therapeut. Dat kan een onderdeel van de behandeling uitmaken, naast bv. individuele sessies. Soms kiezen we er voor om systeemtherapie in te zetten als belangrijkste behandelvorm. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of bv. de leerkracht of voetbalcoach betrokken worden bij de sessies. In de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. In de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Mindfulness

Mindfulness helpt je om je aandacht te leren richten op de ervaring van dit moment. Het gaat om leven in het hier en nu, met nieuwsgierigheid en acceptatie, zonder te oordelen of er meteen (en automatisch) op te reageren. In plaats van te piekeren over wat er achter je ligt en wat er nog komt, leer je adequaat te reageren op wat er nu gebeurt, of dat nou positief of negatief is.

Kinderen en jongeren vinden het vaak moeilijk om met zorgen om te gaan en hebben al snel een vol hoofd. Ze leren zichzelf tot rust te brengen en de aandacht te richten op de ademhaling / sensaties in het lichaam / gedachten en gevoelens / of alledaagse activiteiten zoals lopen en eten. Mindfulness leert hen met schommelende emoties om te gaan, meer te vertrouwen op zichzelf en mild en begripvol te zijn naar zichzelf en anderen.

Hersenonderzoek laat zien dat het beoefenen van mindfulness de structuur en functie van onze hersenen op positieve wijze verandert, waardoor de kwaliteit van onze gedachten, gevoelens en aandacht voor anderen verbetert. Het leren toepassen van mindfulness is vooral een kwestie van ervaring opdoen.

Kinderen en jongeren rapporteren dat ze door mindfulness...

  • Zich rustiger en meer tevreden voelen
  • Sociaal vaardiger zijn geworden
  • Beter kunnen concentreren en efficiënter leren
  • Stressbestendiger en minder (faal)angstig zijn
  • Beter kunnen presteren in muziek en sport
  • Meer genieten

EMDR

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Het is een bewezen effectieve behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een (verkeers)ongeluk, een overval of medisch handelen, die  posttraumatische stressklachten (PTSS) of andere traumagerelateerde angstklachten geven. Vaak zijn deze klachten ontstaan als direct gevolg van een akelige (traumatische) gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een heftige emotionele reactie oproept. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van je leven, zoals pesterijen, die nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR worden toegepast als onderdeel van de behandeling.

Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd (terugdenken aan de gebeurtenis, inclusief bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens) en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Dit brengt een verwerkingsproces op gang in de hersenen. Hierdoor neemt de emotionele lading af tot een aanvaardbaar niveau. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat zowel volwassenen als kinderen goed op EMDR reageren. EMDR werkt vaak verrassend snel en effectief. Voor we beginnen met EMDR, geven we psycho-educatie (uitleg) over de methode en bereiden we jou of je kind hier rustig op voor.

Voor meer informatie kun je ook altijd even kijken op www.emdr.nl

Hier vind je wat video’s voor kinderen, jongeren en volwassenen die goed weergeven wat er tijdens een behandeling gebeurt

WhatsApp Image 2022-05-13 at 10.42.47 AM