De Paardenkamer biedt behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen

De Paardenkamer

Wij werken in een klein team van jeugdprofessionals. We zijn ervaren door onze achtergrond in de jeugdhulpverlening en psychiatrie. Daarbij zetten we paarden in binnen ons therapie-aanbod.

Wanneer kies je voor de paardenkamer?

Psychologiepraktijk de Paardenkamer biedt psychologische behandeling en diagnostiek aan kinderen tot de leeftijd van 18 jaar binnen de specialistische GGZ. Hierbij worden naast evidence based behandelmethoden zoals CGT, EMDR en MBCT tevens onze paarden ingezet om zo het kind en hun systeem direct te laten ervaren hoe het is om een verandering in te zetten.

Je leert zo nog beter bemerken wat voor invloed je eigen gedrag heeft op je omgeving, zo kun je wat je geleerd hebt ook beter toepassen in je dagelijks leven. We praten dus niet alleen over hoe je dingen aanpakt, maar zetten direct en lichaamsgericht in op deze veranderingen.

Daarnaast is onze visie dat een deel van wat wij als klachten ervaren beter kan worden gezien in het licht van de acceptance & commitment. Zo leren we zowel het kind als zijn systeem accepteren wat ligt binnen de cirkel van hun eigen beïnvloeding en op welke gebieden het belangrijk is om te stoppen met vechten.

Wij behandelen en ondersteunen vooral kinderen en hun gezin met complexe problematiek waaronder trauma, hechting en bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Ook zien we kinderen met ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme en/of ADHD. Wij hebben hierin een holistische kijk op het kind en het systeem en betrekken ouders intensief bij de behandeling.

Wij komen vaak in beeld wanneer er al veel verschillende behandelingen of settings zijn geprobeerd. Kinderen die moeite hebben met praten over hun gevoelens of eigenlijk wel klaar zijn met hulpverlening gaan bij ons regelmatig met een positievere kijk weer verder.

 

“Paarden zijn als een spiegel, ze vertellen precies wat jij doet"
- Hanneke van der Molen

Wij helpen bij...

 • Trauma
 • Hechtingsproblemen
 • Angst- en dwangklachten
 • Somberheidsklachten
 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen / emotieregulatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen

Wij kunnen niet helpen bij...

 • Een acute crisissituatie of grote kans op suïcidaliteit (we bieden geen crisiszorg)
 • Gescheiden ouders die niet meer met elkaar praten, waarbij het kind jonger is dan 16 jaar
 • Ernstige verslavingsproblematiek of ernstig antisociaal gedrag

Benieuwd of je bij ons een traject zou willen volgen?

We kunnen vrijblijvend bellen, voor je je aanmeldt.

Het ervaren van de juiste klik bepaalt meer dan de helft van het behandeleffect.